TIETOSUOJASELOSTE

 

1. Rekisterinpitäjä:

Hooligan K9

2. Yhteyshenkilö:

Tiina Barker, info@hooligank9.com, p. 045 783 20413

3. Rekisterin nimi:

Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Rekisterissä olevia tietoja käytetään asiakassuhteen perusteella ja rekisteröityjen suostumuksella asiakassuhteen ylläpitoon ja uudistamiseen. Asiakkaiden tietoja voidaan käyttää esimerkiksi materiaalien ja muistioiden lähettämiseen sekä erillisellä suostumuksella suoramarkkinointiin.

5. Rekisterin sisältö:

Rekisteri sisältää asiakkaan yhteystiedot (nimi, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite, koiran kutsumanimi), laskutukseen liittyvät tiedot sekä sopimussuhteeseen liittyvät tiedot. Rekisteri sisältää kirjallisia, koodattuja muistiinpanoja (ei tunnistetietoja) koulutukseen liittyvästä työskentelystä, mutta ne eivät ole identifioitavissa asiakkaisiin.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin sisältö muodostuu asiakkaan itse luovuttamista tiedoista, koulutuksiin osallistuvien suostumuksella kerätyistä tiedoista, yhteydenottolomakkeella luovutetuista tiedoista sekä yrittäjän henkilökohtaisista muistiinpanoista (muistiinpanot koodattu, ei nimiä tai muita tunnistetietoja).

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tietoja ei luovuteta kenellekään kolmannelle osapuolelle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tiedot pidetään Suomessa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet:

Yritys suojaa tietojärjestelmissä olevat tiedot ja yrittäjän muistiinpanot asianmukaisin, laitteiden ja tietoturvaohjelmien mahdollistamin toimenpitein.

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa kaapissa yrittäjän tiloissa.

10. Tarkastusoikeus:

Rekisteröidyllä on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä on kerätty. Rekisteröity voi halutessaan tarkastaa ne lähettämällä tarkastuspyynnön rekisterissä olevasta sähköpostista osoitteeseen info@hooligank9.com.

11.  Oikeus vaatia tiedon korjaamista:

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia korjaamaan virheellinen henkilötieto sekä tarvittaessa pyytää poistamaan tietonsa rekisteristä. Korjaaminen ja poistaminen tapahtuvat lähettämällä rekisterissä olevasta sähköpostiosoitteesta pyyntö osoitteeseen info@hooligank9.com

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

Rekisterissä olevia tietoja ei käytetä muihin kuin em. tarkoituksiin.